Bernarduspad – beeld en verhaal

In het Vestingpark St. Bernardus in Bredevoort is een buitenexpositie te bezoeken waarin beeldende en literaire kunst samenkomen. De expositie begon op 13 mei 2017 en duurt tot 31 juli 2018.
De beelden verwijzen naar ‘Vrees en treur niet’, het verhaal dat de uit Bredevoort afkomstige schrijver Gerjon Gijsbers (Nijmegen/Bredevoort) geschreven heeft voor de expositie ‘Bernarduspad, beeld en verhaal’. Vreesniet en Treurniet waren bastions van de vroegere stadsmuur van Bredevoort.
De geschiedenis vertelt dat in de tuin kerkelijke feesten en sacramentsprocessies gehouden zijn waarbij de Mariagrot werd aangedaan. De namen van de bastions en ook de Mariagrot vindt u nog langs het hoger gelegen betonnen pad. St. Bernardus is het grote witte gebouw aan de rechterkant van de tuin. Het heeft dienstgedaan als nonnenklooster, sanatorium en tot voor kort als bejaardenhuis. De tuin, de gracht en de historische elementen zijn verwerkt in het verhaal. Het OFC maakte een fotografische interpretatie bi het verhaal.
Bernarduspad is een crossing borderproject waarin, historie, beeldende kunst en jong schrijverstalent samenkomen. Bernarduspad is geïnitieerd door Foto21Bredevoort, in nauwe samenwerking met het Oostgelders Fotografen Collectief. De realisatie kwam tot stand met steun van Bredevoorts Belang, subsidies van de Gemeente Aalten en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Voor meer informatie zie de website van de VVV.